Elektronisch patientendossier

Eind 2013 hebt u van ons een brief en informatie gekregen omtrent het delen van medische informatie door zorgverleners. Van meer dan 50% van u onze patiënten hebben we een ingevulde brief terug gekregen. Graag willen we van de andere 50% ook het toestemmingsformulier retour ontvangen of mondelinge toestemming van u op de praktijk krijgen. Ook als u geen toestemming geeft is het voor ons van belang dit van u te weten. U kunt ook uw toestemming geven via de website: www.ikgeeftoestemming.nl . Meer informatie kunt u vinden op de site www.VZVZ.nl.